Politica de confidenţialitate

Conform modalitatii de realizare si comercializare a pachetelor de servicii turistice si prin licenta sa de functionare, agentia de turism Monny Travel, reprezentata de societatea NORD TOUR HOLIDAY SRL este definita ca fiind agentie detailista. In acord cu noile reglementari referitoare la protectia datelor cu caracter personal, va facem cunoscute drepturile si obligatiile agentiei detailiste in raport cu touroperatorii parteneri cat si drepturile turistilor care achizitioneaza pachete de servicii turistice sau bilete de avion prin agentia noastra, cu referire stricta la datele cu caracter personal colectate de aceasta.

Drepturile si obligatiile Detailistului sunt urmatoarele:

 1. a) Dintre cele doua Parti, Tour-operatorul este unicul proprietar al Datelor cu caracter personal furnizate de Detailist Operatorului sau colectate de catre Detailist in numele Operatorului, iar Tour-operatorul are dreptul de a stabili modul de Prelucrare a Datelor cu caracter personal de catre Detailist.
 2. b) Prelucrarea Datelor cu caracter personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in instructiunile Tour-operatorului (astfel cum acestea pot fi modificate periodic), care vor include cel putin urmatoarele informatii: obiectul prelucrarii, durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal, categoriile de persoane vizate, obligatiile si drepturile Detailistului. In lipsa acestor instructiuni, Detailistul va efectua prelucrarea datelor persoale conform standardelor si politicilor sale interne, aplicabile pentru clientii sai.
 3. c) Detailistul are obligatia sa se asigure ca exista un temei legal pentru procesarea datelor cu caracter personal, acoperit de prezentul Acord;
 4. d) Detailistul are obligatia sa informeze Tour-operatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre Tour- operatori la adresele sale de e-mail;
 5. e) Detailistul are obligatia sa asigure toate instructiunile documentate cu privire la procesarea datelor cu caracter personal ale Operatorului;
 6. f) Tour-operatorul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale Detailistului care implica Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru asigurarea Serviciilor furnizate pentru si in numele Tour-operatorului.

Raportarea incalcarii securitatii datelor cu caracter personal

Detailistul se obliga sa notifice Tour-operatorului orice violare a datelor cu caracter personal, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore de la data la care a luat la cunostinta de existenta acesteia si sa transmita Tour-operatorului un formular pentru raportarea incalcarii, furnizand acestuia cat mai multe informatii despre incalcare a securitatii datelor cu caracter personal.

Detailistul garanteaza ca va informa Tour-operatorul despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le ia in legatura cu acesta, consultand Tour-operatorul, pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.

In ceea ce priveste fiecare incalcare, Tour-operatorul va ajuta Detailistul in orice mod, care va include furnizarea de informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs Detailistului, ca o consecinta a incalcarii securitatii.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, Detailistul este obligat sa intocmeasca o lista privind fiecare incalcare a datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre Tour-operator la prima solicitare a acestuia, in termen de 24 (douazecisipatru) de ore, in masura in care se refera la datele cu caracter personal prelucrate de catre Detailist in numele Tour-operatorului. In acest sens, Detailistul se obliga ca listele trimise Tour-operatorului sunt complete si corecte.

Raspunderea juridica

Pentru orice violare a datelor cu caracter personal si implicit a drepturilor persoanelor vizate care au avut ca urmare producerea unui prejudiciu acestora, cauzate de insuficienta masurilor tehnice de protectie adoptate de Detailist sau produse ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul Acord, Detailistul se va obliga la plata integrala a despagubirilor pentru prejudiciul direct suferit si dovedit.

Colectarea datelor cu caracter personal

Ce informatii colectăm: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, IP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

Cum utilizăm datele dvs.: pentru scopuri de business si administrative (în special pentru a vă contacta si pentru a procesa comenzile pe care le plasati cu ajutorul nostru), pentru a ne îndeplini obligatiile contractuale, pentru a de a promova bunurile si serviciile noastre si în legătură cu drepturile si obligatile noastre legale.

Dezvăluirea datelor despre utilizatori către părt terte: minimul necesar pentru a ne indeplini obligatiile contractuale pe care le avem fata de dvs. – furnizorilor de servicii hoteliere, de transport, turistice, pentru functionarea afacerii, pentru respectarea obligatiilor legale.

Cum sunt securizate datele dvs.: prin utilizarea de solutii tehnice si organizatorice precum: stocarea de informatii in baza de date a agentiei doar de catre personalul acesteia, permiterea accesului la datele dvs. personale când este necesar, anonimizarea datelor personale.

Turistii care achizitioneaza pachete de servicii turistice si/sau bilete de avion prin agentia de turism Monny Travel, isi pot exercita drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor), respectiv:

 • dreptul de a accesa datele si a primi informatii despre utilizarea acestora;
 • dreptul de a cere corectarea si/sau completarea informatiilor (dreptul la rectificare);
 • dreptul de a cere stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul de a restrictiona utilizarea datelor;
 • dreptul de a primi datele într-un format portabil;
 • dreptul de a se opune prelucrarii datelor;
 • dreptul de a-si retrage consimtământul pentru prelucrarea datelor;
 • dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.

prin transmiterea unei cereri catre adresa de e-mail: office@monnytravel.ro sau direct in agentie.